Câu hỏi: Làm sao để khi ăn kiêng ko bị thèm ăn vặt, nhất là vào buổi chiều tối

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Làm sao để không thèm ăn vặt khi ăn kiêng?